Stäng
  • Öppettider

Puts

Brukspecialisten är Sveriges enda specialistkedja som säljer systemlösningar inom murat och putsat byggande.

VÅRT ERBJUDANDE
Vi arbetar med fasadputssystem anpassade för det svenska klimatet och de krav som finns här. Vi har lång erfarenhet av putsmarknaden och har egna konstruktörer som genomför våra putsprojekteringar.

Vi vill säkerställa att alla putsade projekt skall bli lyckade. Både nyproduktion och äldre fasader som behöver tilläggsisoleras. Puts är ett fantastiskt material som är tåligt, vackert och med låga underhållskostnader. Rätt utfört är det få fasadmaterial som kan mäta sig med puts.

Vi erbjuder mer än bara ett putssystem. Vi erbjuder en komplett systemförsäljning i fyra faser, där du som beställare får ett helt projektanpassat putssystem som minimerar era risker. Vi är säkra på att vi kan få ert projekt både lyckat och lönsamt tack vare vår putsprojektering. 

 

VI FINNS MED UNDER HELA BYGGPROCESSEN
Vi hjälper beställare med en tidig projektering utifrån fasadens förutsättningar, så att upphandlingen av entreprenaden blir tydlig och korrekt. För entreprenören finns vi med kunskap, närhet och service som underlättar arbetsplatsen.


VILKA SYSTEM KAN JAG VÄLJA?