Stäng
  • Öppettider

Fogkulör, fasadkulör

I våra yrkesbutiker är vi vana vid att varje fasad har sina unika material och kulörer. Vi bryter därför både våta och torra fasadfärger så som silikatfärger, ytputser och ädelputser. Vi kan ta fram kulörer efter NCS-skalan eller unika recepturer.

På murade tegelfasader är ofta fogkulören en av utmaningarna att hitta likvärdig kulör mot den befintliga. Här har vi under åren arbetat upp ett stort receptbank på både KC-baserade och kalk-baserade fogbruker. VI kan snabbt blanda fram en mindre mängd som sedan kan användas som prov ute på fasaden innan entreprenaden börjar. Detta för att säkerställa att kulören stämmer.

Kom förbi våra yrkesbutiker så ordnar vi med fasadens färger & kulörer.

 

En kulör upplevs olika på grund av bland annat struktur, ljusförhållanden och appliceringsteknik.

Be oss alltid blanda upp ett mindre prov inför en större beställning så man inför projektet kan testa av hur kulören, produkten och fasaden påverkas.