Produkter
Ord. pris
Ord. pris
Produktinformation
Putsning av utsatta konstruktioner som exempelvis socklar och kallmurar. Murning av icke sugande material som exempelvis glasblock och natursten. Används som sockelputs där det ställs höga krav på hållfastheten. Används även vid murning av glasbetongblock, natursten och betongblock samt vid putsning av kallmurar. Åtgång: ca 20 kg/m² vid 10 mm putsskikt. Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg. Skikttjocklek: 10–12 mm vid putsning. Innehåll: cement och natursand 0–3 mm.
Användningsområde Utomhus, ovan mark
Användningstid (h) 2 vid +20 °C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Börjar härda 2 h
Fraktion (mm) 0-3
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck | Storsäck
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 20 kg/m² vid 10 mm putsskikt
Rek. skikttjocklek (mm) 10-12 vid putsning | 10-12
Typ Cementbruk | Bruk
Vattenåtgång 3,5-4,5 liter per 25 kg | 160 liter per ton
Vikt (kg) 25 | 1000
Information saknas
Information saknas